Tvätt av tak och fasad

Med dagens klimat med sur nederbörd växer alger, mossa lav, mögel och andra problem mer än någonsin. Detta medför problem för tak samt fasader av olika slag. Påväxt av mossa, alger, mögel samt lav binder fukt i fasader & tak vilket får till följd att dessa ytor bryts ned i form av röta, frostsprängning mm. Ser man till att regelbundet motverka påväxt slipper man otrevliga överraskningar i form av kostsamma renoveringar.

Fasad- & taktvätt i samarbete med Borås tak & fasadvård

Vårt dotterbolag Borås tak & fasadvård utför allt inom tak och fasadtvätt och kan även erbjuda tjänster inom klottersanering. Bolaget arbetar huvudsakligen i Borås och Göteborgsområdet men åtar sig uppdrag i hela Sverige.